Pályázati felhívás önkormányzati ingatlanok civil-közösségi hasznosítására

A Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzati ingatlanok civil-közösségi hasznosítására.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. május 14.

A pályázat keretében budapesti civil szervezetek – minimum kéttagú – konzorciumai pályázhatnak arra, hogy a Keleti pályaudvar előtt, a Baross téren három, egymással szomszédos, nyitott aluljáróban található, eddig üresen álló üzlethelyiséget bérleti díj nélkül használatba vehessenek 3 hónapra. A felhívás célja, hogy a három helyiségben a nyertes konzorciumok olyan kísérleti városi civil-közösségi tereket hozzanak létre, amelyek ráirányítják a figyelmet különböző társadalmi kihívásokra, ezekkel kapcsolatban erősítik a párbeszédet, illetve előremutató tevékenységek kipróbálására adnak lehetőségeket.
A három használatba adandó üzlethelyiség profilját a főváros stratégiája, az Otthon Budapesten program három fő célkitűzéséhez illesztjük. Ennek érdekében a pályázatokat három témakör egyikében lehet beadni: Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest. A használatba adott üzlethelyiségek 75, 56 és 49 m2-esek; a szakmai bírálóbizottság dönti el a benyújtott programtervek alapján, hogy a három közül melyik helyiséget használhatja az adott nyertes konzorcium.
A három nyertes pályázó konzorcium 2023. augusztus 21. – november 21. között valósíthatja meg programját. Ezt megelőzően – az elbírálást követően – a nyertes konzorciumok tagjai és az önkormányzat közös tervezési, projektfejlesztési folyamatban vesz részt, ahol a pályázatban beadott szakmai program tartalmát, részleteit a felek véglegesítik.


A következő dokumentumoknak kell szerepelniük a leadott pályázati anyagban:

  • Kitöltött és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott pályázati adatlap,
  • Szakmai programterv,
  • Minden konzorciumtag által külön-külön kitöltött és aláírt, a pályázati kiírás mellékletét képező két átláthatósági nyilatkozat,
  • A konzorciumtagok között megkötött, és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott együttműködési megállapodás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Konzorciumi együttműködési megállapodás kivételével a felsorolt dokumentumok mind a pályázati felhívás mellékletét képezik. Az együttműködési megállapodás tartalmának meghatározása és a megállapodás megkötése a pályázók kötelessége.


Az alábbi fontos részletekre is felhívjuk a pályázók figyelmét:

  • A használat 3 hónapja alatt bérleti díjat nem kell a konzorciumoknak fizetniük, ellenben a rezsiköltségek (a fűtés költségét leszámítva) őket terhelik. Ez az áram-, és vízfogyasztás, valamint a szennyvízelvezetés költségét jelenti, amelyet fogyasztás alapján utólag számláz ki a Budapest Közút Zrt. Az áramfogyasztás elszámolása 149 kWh/Ft díjazással történik.
  • A nyertes pályázóknak a fenti ponthoz kapcsolódóan a rezsiköltségek megfizetése tárgyában megállapodást kell kötniük a Budapest Közúttal.
  • A pályázók kötelessége továbbá a használat 3 hónapjára kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése.
  • A szakmai programnak kapcsolódnia kell a Fővárosi Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak legalább egyikéhez, és ezt a kapcsolódást a programban részletesen be kell mutatni és alá kell támasztani. A kötelező közfeladatok listáját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése tartalmazza, az önként vállaltakat pedig a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
  • A pályázati felhívás mellékletét képezi a közfeladat ellátásáról szóló Haszonkölcsön Szerződés tervezete: a pályázatok elbírálását követően a szerződés megkötése 2023. július 31-én esedékes a Fővárosi Önkormányzat és a nyertes konzorciumok között. A szerződéstervezet alapos áttekintését javasoljuk a pályázat benyújtását megelőzően.
 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást – ideértve a pályázatok elektronikus benyújtásához szükséges technikai segítséget – igényelhet a Fővárosi Civil Irodán (hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között), időpontfoglalást követően. Időpontot az alábbi hivatkozásra kattintva lehet foglalni, a „Választható ügyek” kategóriában a „Civil szervezetek ügyei” opció kiválasztásával: https://ugyfelszolgalat.budapest.hu/

A pályázatok leadási határideje 2023. május 14., elektronikusan (pdf formában) a civiliroda@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Hivatali Kapuján (108164188) keresztül lehet benyújtani. Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.) lehet leadni.

A teljes pályázati felhívás és összes melléklete az alábbi linkekre kattintva letölthetők.

Pályázati Felhívás
Pályázati Adatlap
Szakmai Program
Átláthatósági Nyilatkozatok
Haszonkölcsön Szerződéstervezet
Pályázat tárgyát képező ingatalnokról készült felvételek

OSZD MEG HA TETSZETT!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Adományozz okosan

  A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének kerületi irodái Budapest teljes területén támogatják a rászorulókat adományokkal. A szervezet most egyetlen oldalban összefoglalta, hogyan tudunk jól,

Panoráma SE 2024. nyári röplabdatáborai

  Időpontok – korosztályok: 2024. július 8-12. (2012-2016) 2024. július 15-19. (2004-2008) 2024. július 22-26. (2008-2011) 2024. július 29. – augusztus 2. (2004-2008) 2024. augusztus

Nyári élménytábor gyerekeknek

  Kedves Szülők és Gyerekek! Izgalmas nyári programot keresel gyermeked számára? Fontos számodra, hogy gyermeked az online térben tudatosan mozogjon, hogy az online térben is

Véradás a Vörösvári úti rendelőben

  A Magyar Vöröskereszt egy kerületi véradó eseményre hívja és várja a segíteni szándékozókat.     A program Facebook-linkje: https://www.facebook.com/events/1022672445945537  

Skip to content